Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Náš obchod používa osobné údaje a súbory cookie. Rešpektujeme podmienky všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a poskytujeme nižšie informácie o ochrane údajov v našom obchode.

Správca

Správcom osobných údajov je: DROPLEAD SP Z O O, NIP 5783119279, REGON 363515243, ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Polsko.

Kontakt s administrátorom prostredníctvom internetovej pošty na adrese: sk@koaloshop.com

Osobné údaje

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Je nutné uzavrieť kúpnu zmluvu. Účelom spracovania je splnenie objednávok..

Neposkytnutie údajov má za následok nemožnosť nákupu v obchode.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše dáta sú uchovávané v našom obchode, kým nám zákonná povinnosť nezaväzuje ukladať vaše dáta. Súhlas so spracovaním údajov môžete tiež kedykoľvek odvolať.

Bezpečnosť osobných údajov

Vaše osobné údaje sú s nami v bezpečí. Pri spracovaní vašich dát používame všetky organizačné a technické opatrenia v súlade so zákonom, napríklad šifrovanie pripojenie pomocou certifikátu SSL.

Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, opraviť ich, odstrániť alebo obmedziť spracovanie. Môžete tiež požiadať, aby vaše dáta bola odovzdaná inému správcovi. Môžete tiež kedykoľvek proti spracovaniu vašich dát. Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás.

Cookies

Používame súbory cookie k zlepšeniu kvality našich služieb. Jedná sa o súbory uložené v pamäti vášho zariadenia, ktoré podporujú použitie nášho internetového obchodu. Cookies používame na zapamätanie informácií o vašej relácii, pre štatistické aj marketingové účely. Nespôsobí žiadne zmeny v nastavení vášho zariadenia. Váš prehliadač vám umožní odstrániť cookies a zablokovať možnosť ich použitia v budúcnosti.

Príjemcovia osobných údajov

Plné fungovanie nášho obchodu zabezpečujú externí poskytovatelia služieb. Vaše dáta môžu byť prenesená do jednej z nasledujúcich entít:

– softvéru dodávateľa, ktorý technicky realizuje náš obchod
– spoločnosť dodávajúci tovar
– veľkoobchod
– účtovný úrad
– poskytovateľ platieb